3 700

A Marcali Óvodai Központban „Pedagógusnapi megemlékezés” keretében köszöntötte az intézmény vezetője (Tamásné Turbéki Angéla) az alkalmazotti közösséget. A különböző munkaterületeken dolgozók munkáját megköszönte, kiemelte és elismerte.

 

 

 

A nevelési év bőven tartogatott a dolgozók számára változásokat, új élet helyzeteket, melyek ellenére az óvodákban, főző és tálaló konyhán is zavartalan volt a működés, hiszen egy elkötelezett alkalmazotti közösség támogatására számíthatott a vezetőség.

 

Baranyi Lia, városunk fiatal tehetsége, gyönyörű hangjával örvendeztette meg az ünneplőket!

 

Az év dolgozója díjat a vezetőség:

 

Borsos Jánosné
Fülöpné Bíró Bernadett
Göndöcsné Skáfár Tímea
Hacklné Németh Katalin

 

ítélték, akik kiemelkedő munkájukkal még jobban hozzá tudtak járulni az intézmény sikeres működéséhez.

 

Marcali Város Önkormányzat támogatásának köszönhetően volt lehetőség azon óvodapedagógusoknak is tárgyjutalmat adni, akik a nevelés valamely területén kiemelkedően magas színvonalon végezték munkájukat:

 

Darázs Józsefné
Körtvélyesi Ilona
Lákovicsné Kontra Éva
Molnár Szilvia
Némethné Marton Ilona
Szabó Lászlóné
Tomborné Boros Edit

 

A nyugdíjban vonuló kolléganők köszöntése volt az egyik legmeghatóbb pillanat, hiszen a munkával töltött negyven év után megkezdődhet a nyugdíjas élet, melyhez jó egészséget és sok örömet kívántunk!

 

Csizmadia Ferencné – takarító
Gegye Lászlóné - óvodapedagógus
Horváth Jánosné- óvodapedagógus
Horváth Tiborné- dajka
Jagadics Zoltánné – óvodapedagógus
Nagyfi Béláné- konyhai kisegítő
Szabó Lászlóné - óvodapedagógus
Vatiné Kakatics Zita – óvodapedagógus

 

Méltatások!

 

Csizmadia Ferencné

Csizmadia Ferencné Ancsa néni, az egészségügyben végzett több évtizedes aktív munka után, 2017-ben került a Mesepark Óvodába, takarítónői munkakörbe.

 

Alázatos, szorgalmas, lelkiismeretes munkavégzésével, közvetlen, segítőkész, derűs személyiségével a legelső naptól megtalálta a közös hangot mind munkatársaival, mind a gyermekekkel, szülőkkel.

 

Munkaköri feladatait kellő önállósággal, összehangoltan látta el. Mindig aktív, tevékeny volt, takarítói feladatait derűvel, szeretettel, szakértelemmel, nagy precizitással végezte, környezetében a rend, tisztaság tükröződött, s emellett mindig szívesen segített munkatársainak a csoportokban is, mindenki számíthatott rá. Mindig a segítő szándék vezérelte, szívesen és önzetlenül nyújtott segítséget bármikor és bármilyen helyzetben.

 

Nagyon örült neki, ha a gyermekek között tevékenykedhetett, szeretetével, figyelmével, odaadásával elhalmozta őket. Nagyon jól ismerte mindegyik csoport óvodásait, mindegyikükhöz volt kedves szava, ezért nagyon népszerű volt a gyermekek körében is, akik közül sokan fordultak hozzá bizalommal, s többször hangot adtak az általuk érzett szeretetüknek is.

 

Kívánunk erőben, egészségben teljes, boldog nyugdíjas éveket.

 

Gergye Lászlóné

 

Pályáját a Böhönyei óvodában kezdte, ahol ott is felfigyeltek különleges képességére, mely nagy hatással volt a gyermekekre. Többször tartott bemutató foglalkozást, szívesen fogadta az őszinte segítő tanácsokat. Majd 1981-től a Katona József utcai óvodába került, ahol a közösség már az első pillanattól elfogadta fiatalos lendületét, lelkiismeretes nevelőmunkáját.

 

Gyermekszeretete végig kísérte a hosszú évek pedagógiai munkájában. Munkaközösség vezetőként igényét érezte a szakmai fejlődésnek, önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel mindig törekedett a szakmai megújulásra, ismereteinek felfrissítésére. Az ott látott- hallott új ismereteket sikeresen beépítette a mindennapi munkájába, tapasztalatait pedig átadta kollégáinak. Nyitott volt a szakmai újdonságokra, szívesen kipróbálva azokat a mindennapi gyakorlatban. Széleskörű ismerettel rendelkezik a néphagyomány-ápolással kapcsolatosan, sok kézműves technikát ismer és művel és ezeket át tudta adni környezetében, kicsiknek és nagyoknak. A hagyományápolás elkötelezettje, ezért a Bóbita óvoda innovációs törekvéseit is ennek rendelte alá. Számos hagyományőrző rendezvény szervezésének aktív résztvevője volt.

 

A Bokréta tehetségműhely alapító tagjaként hozzájárult a népi játékok, néptánc iránti érdeklődés elmélyítésébe, fellépéseikkel a családok és a tehetségműhely együttműködésének erősítésébe. Az Önértékelési csoport aktív tagjaként szakmai tudásával erősítette az intézmény folyamatait. 2017-ben a vezetőség Lorántffy Zsuzsanna díjban részesítette kiváló szakmai munkájáért!

 

Kívánunk erőben, egészségben teljes, boldog nyugdíjas éveket!

 

Horváth Jánosné

 

1980 szeptemberétől aktív tagja a nevelőtestületnek. Fiatal óvodapedagógusként a Park utcai óvodában dolgozott, délutános munkaidőben, majd 1982-től állandó délettösként csoportot kapott, azonban délutános párja rendszeres távolléte miatt sokat kellett egyedül a gyermekeket nevelnie. Majd egyéb változások miatt több Marcali óvodában is helyt kellett állnia. Volt egy rövid időszak a szakmai életében, amikor dajkai feladatokat látott el, melyet 100% pontossággal, lelkesen tudott végezni.

 

A gyermekszeretete, az intézményhez való elkötelezettsége mindig példaként állt munkatársai előtt. Vidám természetével jó hangulatot teremtett az óvodában. Sokszor sikerült neki a nehéz pillanatokban, helyzetekben mosolyt csalni az arcunkra. Pályája alatt több kolléganővel kellett együtt dolgoznia, mely nem okozott gondot neki. Mindig az egységes nevelési elvek kialakítására törekedett.

 

A Tündérliget óvoda volt az utolsó szakmai állomás, ahol aktívan tevékenykedett. Mindig kereste a gyermekek számára azokat a játékeszközöket, mellyel fejleszteni tudta a képességeiket. A rendezvényeken is lehetett rá számítani, hiszen önként ajánlotta fel segítségét.

 

A "Csodabogarak a Búvárszobában" tehetségműhely vezetésében is közreműködött, nagyon jó ötletei voltak a megismertetésre, vizsgálódásokra. Szeretett a gyermekekkel a szabadban játszani, sokat sétáltak, kirándultak a csoportjával.

 

Kívánunk erőben, egészségben teljes, boldog nyugdíjas éveket!

 

Horváth Tiborné

 

1988 júniusában kezdte meg munkáját az Óvodai Központban. Már az első pár hónap alatt kiderült számunkra, hogy egy nagyon értékes embert ismerhettünk meg a személyében. Eleinte takarítói, majd dajkai munkakörben dolgozott egészen a nyugdíjba vonulásáig. Szorgalmas, megbízható, segítőkész, vidám természetű emberként hamar a közösség aktív tagjává tudott válni.

 

Ági elkötelezett dajka néniként tevékenykedett az óvodai csoportban. Az óvodapedagógusok jobbkeze volt, mindenben segítette munkájukat, sokat tett a kisgyermekekért. Segített betartatni a csoportban kialakított közös szabályokat, úgy, hogy közben mindegyik kisgyermeket a sajátjaként szerette. Munkaköri feladatait kellő önállósággal, kolléganőivel összehangoltan látta el.

 

Nagyfokú esztétikai érzékkel rendelkezett, amit szeretettel alkalmazott a csoportban és az óvodában, szívesen vett részt a dekoráció, ajándékkészítésben. A horgolás nagy mestere, szinte minden csoportban otthagyta kézmunkáját!

 

A szülők az első perctől fogva elfogadták és bizalommal voltak irányába. Csendes, gyermekszerető léte hiányozni fog közösségünkből. A kollégákkal kiváló kapcsolatot alakított ki, igazi közösségi ember szemlélete jellemezte! Megbízhatóságával, a munkához való hozzáállásával példa tudott lenni minden dajka néni számára.

 

Kívánunk erőben, egészségben teljes, boldog nyugdíjas éveket!

 

Jagadics Zoltánné

 

Lívi, 1985 február óta erősíti a Marcali Óvodai Központ nevelőtestületét. A 40 év alatt nagy odaadással, szeretettel nevelte a rábízott gyermekeket.

 

Munkáját mindig az igényesség, a pontosság jellemezte. Önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel törekedett a szakmai megújulásra, ismereteinek felfrissítésére. Munkaközösség vezetőként igényét érezte a szakmai fejlődésnek, így a Zöld Óvoda Pályázat megírásával óvodánk elnyerte az Örökös Zöld Óvoda kitüntető címet, melyre nagyon büszkék vagyunk, hiszen országosan elismerték óvodánk környezeti nevelés területén megvalósított pedagógiai munkáját.

 

Tapasztalt óvodapedagógusként támogatta az újonnan érkező kolléganőket, segítette beilleszkedésüket, szakmai irányt mutatva. A kollégáival való kapcsolatát emberségesség, őszinteség jellemezte. Kiválóan tudott alkalmazkodni az új helyzetekhez, soha nem torpant meg a lelkesedése.

 

Érzékenyen reagált a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek problémáira, minden tőle telhetőt megtett helyzetük javítása érdekében. Évekig felelősséggel végezte az intézmény gyermekvédelmi munkáját is. Nagyon jó kolléga volt, hiszen rá mindig lehetett számítani, akár a helyettesítésben, akár az önként vállalt feladatokban.

 

Csendes, nyugodt személyiségével, önzetlen gyermekszeretetével könnyen elnyerte a gyermekek és a szülők bizalmát. 2019-ben a vezetőség a kiemelkedő szakmai munkájáért Lorántffy Zsuzsanna díjban részesítette!

 

Kívánunk erőben, egészségben teljes, boldog nyugdíjas éveket!

 

Nagyfi Béláné

 

Mindenki Kati mamija, 2008. október 1 -től aktív tagja a Gyermekélelmezési központnak, ahol konyhai kisegítőként tevékenykedett. Kezdetben napi 4 órában, a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola tálalókonyháján, majd, 2016 februárjától napi 8 órában dolgozott. A konyhán megélt változásokhoz kiválóan tudott alkalmazkodni, ami bizonyítja emberségét, segítőkészségét, elhivatottságát a munkája iránt. Kiválóan tudta az ételek előkészítésének folyamatát, ha kellett az elkészítésben is szívesen vett részt. Íz érzékével hozzá járult az ételek minőségéhez.

 

Nagy tapasztalatára számíthattunk tészták készítésekor is, hiszen gyakorlott nagymamaként sok hasznos tanácsot tudott adni az elkészítésben. A tálaló konyhán a gyermekekkel is szoros kapcsolatot tartott, minden kihez volt egy kedves szava, mosolya.

 

Munkájában, segítőkész, nagyon ügyes, dolgozni szerető, nagy teherbírású embernek ismerhettük meg. Nagyon jól tudott csapatban dolgozni. Kollégáival empatikus, kedves, magas morális értékrenddel bíró. Nyugodt természetével, gondoskodó voltával, szavaival mindig meg tudott mindenkit mosolyogtatni, nyugtatni.

 

Egy olyan munkatárstól köszönünk el, aki szívvel lélekkel tudott dolgozni úgy, hogy közben kivívta mindenki tiszteletét és szeretetét! Munkája, embersége példaértékű!

 

Kívánunk erőben, egészségben teljes, boldog nyugdíjas éveket!

 

Szabó Lászlóné

 

Szabó Lászlóné, Marika néni a zalakarosi Napköziotthonos Óvodában kezdte meg pályáját 1980 nyarán. Az itt töltött évek alatt lelkes pályakezdő fiatalként gyermek és ifjúságvédelmi felelősként is tevékenykedett. Már egy akkoriban készült jellemzésből is egyértelműen kitűnik, hogy munkáját lelkiismeretesen ellátó óvónőként ismerték meg, aki jó kapcsolatot alakított ki mind közvetlen munkatársaival, mind a csoportjához tartozó gyermekek szüleivel. Szerénységével, tenni akarásával, pedagógushoz méltó magatartásával hamar a helyi közösség megbecsült tagjává vált.

 

1983 októberétől került a Marcali Óvodai Központhoz, ahol nyugdíjazásáig tevékenykedett. Ez idő alatt - a különböző változásoknak köszönhetően- az Óvodai Központ szinte mindegyik intézményében dolgozott, a hatályos szabályozóknak megfelelően, hosszabb-rövidebb időszakokban, többféle munkakört is betöltött. Dajkaként, pedagógiai asszisztensként és óvó nőként igazán megismerte az óvodai élet minden szegmensét, a különböző munkakörök elvárás- és feladatrendszerét, s hivatása iránti elkötelezettsége akkor sem szűnt meg, mikor a sors nehézségek elé állította.

 

Bárhol és bármilyen munkakörben képességei legjavát adva, mindig a gyermekek érdekeit nézve végezte munkáját. Az évek során több munkaközösség tagja volt, szakmai fejlődése érdekében pedig több tanfolyamot is elvégzett. Az óvodai nevelés színvonalasabbá, színesebbé tétele érdekében rendszeresen kutatta a lehetőségeket, aktívan részt vett pályázatokban, s a rendezvények, programok szervezésében, megvalósításában kiemelkedő szerepet vállalt.

 

Bár szerénysége megmaradt mindvégig, útját mindig saját meggyőződése szerint járta, mindenről határozott véleménye volt, őszinteség, szókimondás jellemezte, ami lelkiismeretes munkavégzéssel társult.

 

Marika néniben egy a nevelőmunkája iránt elhivatott, gyermekszerető óvó nénit ismerhettünk meg, aki a gyermekekkel mindig kedves, vidám, odafigyelő, emberséges és türelmes volt.

 

Kívánunk erőben, egészségben teljes, boldog nyugdíjas éveket!

 

Vatiné Kakatics Zita

 

Vatiné Kakatics Zita 1980-ban kezdte meg óvodapedagógusi munkáját a Mesztegnyői Óvodában, majd 1985-ban került a marcali Park utcai Óvodába, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott.

 

A pályán eltöltött 40 év alatt részese volt nagy változásoknak, melyekhez mindig tudása legjavát adva alkalmazkodott. Érdeklődő, nyitott személyisége révén elfogadta a folyamatos változások gerjesztette újításokat, ezek kipróbálásában mindig szívesen vett részt, hatékony alkalmazásuk érdekében pedig törekedett a folyamatos megújulásra, korszerű pedagógiai módszerek elsajátítására.

 

Pályája, hivatása iránti elkötelezettség, fegyelmezett, odaadó munkavégzés, jellemezte mindig is. A gyermekekkel mindig határozott, következetes volt, rendkívül fontosnak tartotta a gyermekek egyéni készség- és képességfejlesztését, a kiemelt figyelmet igénylő, „mássággal” küzdő, ill. hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében, a szülőkkel való kommunikációban pedig példaértékű volt hozzáállása. Több generáció nevelésében is meghatározó szerepet töltött be.

 

Kiemelkedő és példaértékű volt kreativitása, kifinomult esztétikai érzéke is, amellyel környezetét mindig megszépítette, harmonikussá tette.

 

Pályája alatt több munkaközösség munkájában is részt vett, átmenetileg telephely vezetői tevékenységet is ellátott, valamint 2010-től a Mesepark Óvodában működő Anyanyelvi Munkaközösség vezetőjeként is tevékenykedett.

 

Folyamatos szakmai fejlődése érdekében rendszeresen vett részt tanfolyamokon, ill. nagy hangsúlyt fektetett az önképzésre. Az óvodai nevelés színvonalasabbá, színesebbé tétele érdekében rendszeresen készített pályázatokat, s a rendezvények, programok szervezésében, megvalósításában kiemelkedő szerepet vállalt.

 

Nem mindennapos egyéniségével, határozott, céltudatos személyiségével mindig hangsúlyos volt jelenléte az óvodai közösségben.

 

Kívánunk, erőben, egészségben teljes, boldog nyugdíjas éveket!

 

Képek!

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.